Foto Copyright: Provincie Antwerpen

Zuidranddag lokt massaal bezoekers naar de Antwerpse Zuidrand

Meer dan 2000 nieuwsgierigen zakten op zondag 10 oktober af naar de Antwerpse Zuidrand voor de ‘Zuidranddag’. Ze ontdekten er onbekende paden, prachtige natuur en beekvalleien, proefden van streekproducten en maakten kennis met het boerderijleven. Het evenement was de feestelijke afsluiter van 10 jaar hard werken aan beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand

Overheden, verenigingen, private eigenaars en burgers bundelen al jaren de krachten om het bijzondere gebied van de Antwerpse Zuidrand te behouden, versterken en zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor bezoekers.

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Zuidrand, sluit met trots dit voorbeeldproject af: “Als provincie brachten we de voorbije 10 jaar verschillende partners samen binnen het project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’. We streven naar een aaneengesloten open ruimte met plaats voor bossen, waterlopen, landbouw en erfgoed die klimaatbestendig is. Zodat ze ook in de toekomst tegen een stootje kan. Daarenboven we willen deze ook beleefbaar maken met concrete acties die voor de burger ook tastbaar zijn. Door een intense samenwerking en blijvende inzet slaagden we erin om trage wegen te openen en ontharden, kwamen er natuurlijke speelplekken en bossen bij en werden nieuwe gebieden aangekocht en toegankelijk gemaakt. Tijdens de Zuidranddag hebben we deze knappe projectrealisaties in de kijker gezet en konden we bezoekers dankzij geleide wandelingen en rondleidingen, speurtochten en doe- en zoekopdrachten mee laten genieten. En het werk is nog niet gedaan, met de ondertekening van het open ruimte charter door alle partners start een nieuw hoofdstuk.”

Sabine Caremans, coördinator van het project BORAZ (Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand), licht het project toe: “De Antwerpse Zuidrand is een drukbevolkt gebied met 5000 hectare open ruimte, meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Het gebied omvat het volledige grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en stad Mortsel. Die open ruimte zit achter woonlinten, wegen of spoorlijnen en is niet altijd toegankelijk. Met het project BORAZ hebben we ons ingezet om dat lappendeken van bossen, akkers en waterlopen beter te verbinden, uit te breiden en toegankelijker maken tot in de woonkernen. We maken ook ruimte voor water.   We werken dus aan een biodiverse streek en een streek die tegen een stootje kan, waar mensen, plant en dier een plaats hebben, kinderen kunnen spelen in het groen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.”

Het strategisch project BORAZ, onder coördinatie van de provincie Antwerpen en gefinancierd door het departement Omgeving en de provincie Antwerpen, kon de afgelopen jaren uitpakken met verschillende realisaties:

  • De aankoop van gronden rond de Gasthuishoeve in Hove
  • De begeleiding en ondersteuning van de Molenbeekbron in Boechout
  • Het openen en herstellen van trage wegen als het Dwaallichtjespad en het Bostulpenpad in Edegem, de verbinding tussen Edegem en Kontich via de Edegemse beekvallei, de verbinding tussen Lint en Hove via het Laarzenpad enz.;
  • Ruimte creëren voor bos, natuur en water in de Edegemse beekvallei (klimaatbos), De Reukens (Aartselaar), de Lachenebeek, de Molenbeekvallei in Boechout;
  • Het vergroenen van scholen;
  • De aanleg van groene speelplekjes in Frijthout in Hove, aan het Klimaatbos in Lint, in De Reukens in Aartselaar, aan Brouwershoek in Borsbeek;
  • Het trekken en schrijven van tal van projecten zoals het toeristisch project ‘de Zuidrand dat Smaakt’, ‘Boeren en burgers’ en Nature Smart Cities
  • De oprichting en start van de Streekvereniging Zuidrand en de toetreding van de Zuidrandgemeenten tot het Regionaal Landschap Rivierenland
  • Als kers op de taart onderschreven alle partner het open ruimte Charter zodat verder ingezet wordt Klimaatrobuuste ruimte en open ruimte.

Meer info over het strategisch project BORAZ lees je op https://bit.ly/strategischprojectBORAZ

Persbericht: Provincie Antwerpen
Foto’s: Copyright: Provincie Antwerpen

Foto Copyright: Provincie Antwerpen

Door Studio S

Ik ben Dirk Ik ben 58jaar ik ben afgestudeerd als barman/garçon, de helft man mijn leven heb ik met mijn ouders een cafe hier in Mortsel gehad. Mijn grote droom was om een buschauffeur te worden, en ik heb deze droom kunnen verwezenlijken. Van kinds af aan was ik gepassioneerd door fotografie, zo heb ik op latere leeftijd hier een cursus voor gevolgd en ben een hobbyfotograaf geworden. Mijn passie was echter meer met bewegende beelden werken. Het begon met bewegende foto’s en is later overgegaan naar video. Ik woon al 46 jaar lang in Mortsel waar ook mijn hart ligt. Zo heb ik mijn hobby met Mortsel gecombineerd en Mortsel TV opgericht (nu Yadi Media). Dit is een internet TV dat intussen ook al een uit de hand gelopen hobby geworden maar een dat ik dolgraag doe.

Een reactie achterlaten