Mortsel – Het is momenteel een bijzondere periode. Door COVID-19 en alle maatregelen die daarbij komen kijken, hebben de lokale detailhandelaars en horeca-uitbaters het ontzettend moeilijk. Velen hebben de afgelopen maanden grote verliezen geleden en houden amper het hoofd boven water. Om deze periode financieel een beetje te verlichten werd door lokaal bestuur Mortsel eerder al beslist om in 2020 geen promotaks te innen en geen retributie op horecaterrassen. Omdat het er niet naar uitziet dat deze zware periode snel voorbij zal gaan, werd beslist om de promotaks in de toekomst af te schaffen zodat er in 2021 en de verdere toekomst geen extra belastingdruk wordt gezet op de lokale handelaars. Want de impact van de coronacrisis zal zich ongetwijfeld nog lang laten voelen.

De promotaks?

De promotaks werd in 2014 in het leven geroepen om de Mortselse middenstand meer financiële slagkracht te geven. Deze belasting voor handelaars werd bepaald volgens de ligging en grootte van de handelszaak. Elke handelaar was die verschuldigd, maar verdiende die meteen ook dubbel en dik terug omdat het lokaal bestuur dit bedrag verdubbelde. Het geld werd integraal besteed aan initiatieven die de lokale economie in Mortsel een boost moesten geven.

Advertisements

“Nu we de promotaks niet meer gaan heffen, willen we wel benadrukken dat lokaal bestuur Mortsel zich zal blijven inzetten en zijn engagementen zal blijven nakomen ten opzichte van de lokale economie. De budgetten die nu voorhanden zijn voor lokale economie blijven behouden”, benadrukt Ilse Lacante (schepen lokale economie).

Groeien ondanks corona

 

Helaas zijn er enkele handelszaken die zich in moeilijk vaarwater bevinden sinds corona. Hopelijk komen ze deze periode toch te boven. Tegelijk is het opmerkelijk dat er, ondanks corona, wel wat beweegt in de winkelstraten van Mortsel. Enkele handelszaken zetten net in deze bijzondere coronaperiode de stap naar een groter pand. “Dit laatste schept vertrouwen naar de toekomst! De flexibiliteit en veerkracht van onze ondernemers blijkt bijzonder groot te zijn, zelfs in deze moeilijke tijd!  We wensen iedereen dan ook veel kracht, moed en succes toe!”, aldus nog de schepen.

Persbericht: Lokaal Bestuur Mortsel