Tramlijn 15

Het herwerkte voorstel van het Vervoerplan van De Lijn behoudt tram 7 en de huidige tramcapaciteit, maar offert de succesvolle lijn 15 op. Hierdoor gaan de Mortselaars en de tramgebruikers uit de Zuidrand van Antwerpen erop achteruit. Op de gemeenteraad van 15 februari gaf de Mortselse gemeenteraad een krachtig signaal: alle 28 aanwezigen stemden een gezamenlijke motie. Ze gaan niet akkoord met het aangepaste voorstel voor het tramnetwerk. Gezien de enorme mobiliteitsuitdagingen in de Antwerpse regio, vraagt de gemeenteraad de minister van Mobiliteit en De Lijn een tramnetwerk uit te werken waarbij het tramaanbod voor Mortsel en de Antwerpse regio beter en aantrekkelijker wordt dan vandaag. “Ik ben blij dat alle partijen in de gemeenteraad dit slecht plan voor Mortsel unaniem hebben weggestemd. Een krachtiger signaal kan ons lokaal bestuur niet geven. Het is een weergave van hoe de Mortselaar denkt”, aldus burgemeester Erik Broeckx.

 

Mortsel wil de transitie naar een duurzame mobiliteit verder stimuleren. In de vervoersregio Antwerpen wordt gestreefd naar een modal shift met minder gebruik van de auto en meer verplaatsingen te voet, per fiets, met deelsystemen én met het openbaar vervoer. Die shift is broodnodig want de problemen en uitdagingen in onze verstedelijkte regio zijn enorm. Als we die het hoofd willen bieden is een versterkt openbaar vervoer een onmisbaar onderdeel van de oplossing.

 

Het vorige en huidige stadsbestuur van Mortsel zijn al sinds 2000 een grote voorvechter van het openbaar vervoer in het algemeen en de vertramming in het bijzonder. Samen met de Vlaamse overheid en De Lijn heeft het toenmalige bestuur van Mortsel de doortrekking van tram 15 naar Boechout gerealiseerd. Die doortrekking was van in het begin een groot succes.

 

In 2020 stelde De Lijn haar ontwerpplan Basisbereikbaarheid voor. In dat plan werd onder andere een nieuw tramnetwerk uitgetekend dat voor Mortsel grote gevolgen zou hebben. Tram 7 werd geschrapt en dit resulteerde in een serieuze verschraling van het tramaanbod. Zowel qua capaciteit als qua frequentie.

Dit voorstel stuitte op verzet over de partijpolitieke grenzen heen en resulteerde in een motie tijdens de gemeenteraad van 24 maart 2020 waarbij een duidelijk standpunt werd geformuleerd tegen de plannen van De Lijn.

 

Op 3 februari 2022 stelde De Lijn een aangepast voorstel voor het “Antwerpse” tramnet voor. Op dinsdag 8 februari 2022 werd dit voorstel besproken op de gemeenteraadscommissie van Mortsel. In het voorstel wordt tram 7 behouden en zou de totale capaciteit en frequentie van de trams dezelfde blijven als vandaag. Deze aanpassing gaat echter ten koste van tram 15. Door het opofferen van deze erg succesvolle tramlijn verdwijnt de rechtstreekse verbinding met enkele belangrijke haltes in de premetro en met linkeroever. Mensen zullen veel meer moeten overstappen dan vandaag op haltes die daar bovendien momenteel absoluut niet voor zijn uitgerust. Het wegnemen van de succesvolle lijn 15 die over een heel traject in eigen bedding rijdt, lijkt hoe dan ook een verschraling voor het hele tramnetwerk. Het feit dat de vooropgestelde “hub” aan de Harmonie nog niet verwezenlijkt is en het wegwerken van een aantal knelpunten (onder andere met betrekking tot de doorstroming) op lijn 7 noch gerealiseerd noch gebudgetteerd zijn, maakt de vraagtekens rond het aangepaste plan alleen maar groter.

 

Slotsom is dat ook met dit aangepaste plan de tramreizigers uit Mortsel en de zuidrand een minder aantrekkelijk aanbod openbaar vervoer zullen hebben dan vandaag. Dat is, zeker gezien de grote mobiliteitsuitdagingen en de strijd die vanuit Mortsel consequent geleverd werd voor meer tramverkeer, onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. “Mortsel en de regio hebben nood aan een tramplan dat vertrekt vanuit een beter aanbod dan vandaag, en zeker niet slechter”, aldus burgemeester Erik Broeckx.

Tram 15

Door Yannick D'haene

Hallo, Ik ben Yannick. ik ben 29 Jaar en het manusje-van-alles bij Yadi-Media. Ik ben de webmaster, verzorg de livestreams, (geluid/ licht/ editing) ben af en toe cameraman of geluidsman enz... Ik ben erg technisch aangelegd en hou van wat ik doe.

Een reactie achterlaten