Logo

Opnieuw & Co sluit een Kringwinkel?

Ja, tot onze grote spijt gaan wij onze Kringwinkel in Nijlen sluiten.

Wanneer is de sluiting van deze winkel voorzien?

We gaan de winkel eind december sluiten, de juiste dag is vandaag nog niet gekend.

Wat gebeurt er met het personeel van de winkel in Nijlen?

Deze blijven alle veertig, op één persoon na, in dienst en worden in andere vestigingen van Kringwinkel Opnieuw & Co tewerkgesteld.

Advertisements

Kunnen er nog goederen worden afgegeven na het sluiten van de winkel?

Neen, vanaf 1 januari 2023 zal het geefpunt aan de Kringwinkel van Opnieuw & Co in Nijlen worden gesloten.

We hopen wel dat de eigenaar het toelaat om er een kledingcontainer te laten staan. Nijlenaars kunnen met herbruikbare goederen terecht op het containerpark van Nijlen en op onze andere geefpunten zoals dat van Lier en Duffel. We blijven in Nijlen vier keer per jaar huis aan huis textiel ophalen. En herbruikbare goederen worden door Opnieuw & Co nog steeds op afspraak in Nijlen gratis opgehaald.

Waarom wordt juist de Kringwinkel van Opnieuw & Co in Nijlen gesloten?

Deze winkel heeft van alle Opnieuw & Co winkels de duurste huisvestingskost, het is een huurpand. Het is ook de moeilijkste vestiging om mensen tewerk te stellen vanwege de beperkte verbinding met het openbaar vervoer.

Kunnen jullie klanten van de winkel in Nijlen ergens anders naartoe?

We willen hen in de eerste plaats bedanken voor het jarenlang trouw winkelen bij ons. In onze Kringwinkels van Lier, Duffel, Kontich en Mortsel kunnen de klanten van Nijlen terecht als de winkel daar gesloten is. Ook het geven van herbruikbare goederen kan daar gebeuren.

Wat betekent dit op het vlak van duurzaamheid en het klimaat?

Nu is het geefpunt in Nijlen jaarlijks goed voor ongeveer 1 miljoen kilo aan goederen die er worden afgezet voor hergebruik. Wij verwachten dat de helft via andere kanalen toch nog tot bij ons geraakt. Er zal dus een half miljoen verloren gaan en bij het afval terecht komen. Dat betekent niet alleen meer kosten voor de afvalverwerking maar ook 250 000 kilogram CO2 emissie meer die de lucht in gaat.

Zullen er nog winkels van Opnieuw & Co worden gesloten?

Neen, we hebben alles goed bekeken. Dat is niet nodig.

Kregen jullie voldoende steun van de gemeente Nijlen?

Het gemeentebestuur van Nijlen heeft ons steeds maximaal gesteund, ook financieel. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. De afvalintercommunale IOK daarentegen doet al jaren niets voor lokaal hergebruik. IOK heeft nooit werk gemaakt van een plan van aanpak naar meer hergebruik. Ze voorzien evenmin in de noodzakelijke budgetten voor meer hergebruik.

Wordt de winkel in Nijlen gesloten door de kosten van gas en lonen die zo gestegen zijn?

Neen, de sluiting zat er sowieso aan te komen. Ze is hooguit daardoor versneld.

Een kringloopcentrum kan niet bestaan zonder steun van de overheid. Het is mogelijk om 5 kilogram afval per Vlaming per jaar te hergebruiken door de Vlaamse loonsubsidie voor maatwerkbedrijven.

Je kan echter meer hergebruik realiseren. Het is mogelijk om 20 kilogram hergebruik per Vlaming per jaar te behalen. Dat hebben wij verschillende jaren bewezen. Dit is nu niet langer vol te houden. We missen hier extra financiële steun voor.

Hoe hebben jullie dat dan tot hiertoe juist gedaan, die 20 kilogram hergebruik per jaar?

We hebben lang beroep kunnen doen op het OCMW van Antwerpen. Op een gegeven ogenblik stelden zij in heel onze organisatie 200 leefloners bij ons tewerk in een activeringstraject naar de reguliere arbeidsmarkt. We wisten dat dit de achillespees was van onze groei naar meer kilogram hergebruik. Zo’n activeringstraject voor leefloners heeft een looptijd van gemiddeld 1 jaar. Het was dus telkens afwachten of er nieuwe personen kwamen. Vandaag stelt het OCMW van Antwerpen nog ongeveer 120 personen zo bij ons tewerk, tachtig minder dus en dat heeft gevolgen voor onze activiteiten.

Wij zijn voor alle duidelijkheid het OCMW van Antwerpen zeer dankbaar. Zij hebben ervoor gezorgd dat het nu onomstotelijk aangetoond is dat lokaal producthergebruik in Vlaanderen makkelijk kan verviervoudigen, van 5 naar 20 kilogram.

 

Wat is er nodig om het hergebruiken van afval in Vlaanderen boven die 5 kilogram te krijgen?

Voor hun sociale tewerkstelling ontvangen kringwinkels financiële steun van Vlaanderen. Dit is onvoldoende om meer dan 5 kilogram hergebruik te realiseren. De activiteit zelf van kringwinkels wordt op geen enkele manier gefinancierd. De Vlaamse overheid, minister Demir en OVAM, heeft de mond vol over circulaire economie maar doet daar helemaal niets voor. Vanuit het departement leefmilieu en vanuit OVAM worden de kringwinkels al jaren stiefmoederlijk behandeld. Van daaruit is er geen enkele noemenswaardige financiële steun. Die is echter broodnodig om boven die 5 kilogram te geraken. De voordelen zouden enorm zijn: minder afval, minder CO2, meer tewerkstelling, enz. We praten over 97 miljoen kilogram (!) aan goederen die nu elk jaar opnieuw in Vlaanderen verloren gaan en niet lokaal in hergebruik worden gebracht..

 

Die financiering hoeft niet via belastinggeld te gaan zeggen jullie. Leg eens uit?

Wat Vlaanderen moet doen is een hergebruikvergoeding invoeren op elk nieuw product dat wordt gekocht. Het principe van de vervuiler betaalt wordt zo toegepast. Die hergebruikvergoeding gaat dan naar het op te richten Vlaams Hergebruikfonds. Van daaruit krijgen Kringwinkels dan financiële steun om zo meer dan 5 kilogram hergebruik per Vlaming per jaar te realiseren. We hebben ons hiervoor laten inspireren door de Recupel vergoeding. Moeilijk is het dus niet. Het ontbreekt vandaag gewoonweg aan politieke wil.

Zullen er nog kringwinkels moeten sluiten in Vlaanderen?

Opnieuw & Co is actief in tien gemeenten in de zuidrand van Antwerpen. Wij hebben geen weet van collega’s daarbuiten die kringwinkels zouden sluiten. Zij beperken zich tot 5 kilogram hergebruik per Vlaming per jaar. En dat cijfer halen is financieel mogelijk door de loonsubsidies van de Vlaamse overheid. Ga daar boven en je hebt een financieel probleem.

Over vzw Opnieuw & Co

Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt aan zachte prijzen. Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro en fietsen. De vzw werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur Koen Goemans. Ondertussen groeide Opnieuw & Co uit tot een grote organisatie met meer dan 400 werknemers en winkels in Lier, Duffel, Mortsel, Kontich en Kessel. Het multiculturele bedrijf zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk en ecologisch wordt, maar zet ook in op sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen voor tewerkstelling voor laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Winkelvestigingen Opnieuw & Co:

Ma tot zat van 10u tot 18u

Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 90, 2640 Mortsel Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel

Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen) Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel

Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 391, 2500 Lier Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 90, 2640 Mortsel

www.opnieuwenco.bewww.facebook.com/opnieuwenco

Persbericht: Opnieuw & Co