Mortsel – De coronacrisis treft heel wat gezinnen op verschillende vlakken en de meest kwetsbare personen nog het hardst van allemaal. Daarom werkte Mortsel voor 2020 en 2021 een pakket steunmaatregelen uit ter waarde van 304.905 euro. Op die manier komen de subsidies van de Vlaamse en de federale overheid terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben.

Over welke steunmaatregelen gaat het?

–         Corona zorgde voor een verdere digitalisering van de maatschappij. Met de subsidies kunnen we met een digipakket structurele hulp bieden aan mensen die digitaal een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Naast begeleiding aan huis kan een laptop voorzien worden indien nodig.

Advertisements

–         Er wordt een opbouwwerker aangesteld om mensen te begeleiden om bewuster om te gaan met energie en hen te ondersteunen bij de aankoop van energiezuinige toestellen.

–         Met de subsidie voor voedselhulp worden voedselbons gekocht en verdeeld onder cliënten van de sociale dienst.

–         Alleenstaanden en éénoudergezinnen die al twee jaar op de wachtlijst staan van de Ideale Woning en nog geen recht hebben op de huurpremie krijgen een maandelijkse steun van 50 euro gedurende twee jaar. Na deze termijn maken ze aanspraak op de huurpremie.

–         Het consumptiebudget wordt aangewend voor éénoudergezinnen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Deze categorie inwoners is de meest kwetsbare groep. Meer dan 40 procent van de alleenstaande ouders loopt het risico om in armoede terecht te komen.                     

Schepen Gitta Vanpeborgh: “De kansarmoede bij kinderen is in Mortsel stevig toegenomen van zo’n 4% in 2009 tot 13,8% in 2019. Ruim 40% van de eenoudergezinnen kampt met armoede. Alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn ook oververtegenwoordigd op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. We zetten met ons sociaal beleid dan ook bewust in op deze specifieke doelgroepen en specifieke behoeften.”

Persbericht Stad Mortsel