Foto: Lepelhof

MORTSEL – Om het geplande woonproject op de locatie van het Lepelhof in Mortsel te kunnen realiseren, zal De Ideale Woning een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.

Het is de bedoeling dat het oude parochiecentrum plaats maakt voor nieuwe sociale huurappartementen. Thuishaven Ritmica participeert mee in het project en zal appartementen inrichten voor volwassenen met een verstandelijke beperking, met het oog op woonondersteuning en dagbesteding.

 

Tegelijk is het ook de bedoeling om zowel de sociale huurappartementen als de appartementen voor een verstandelijke beperking te behouden in de aangepaste plannen. Gezien de lange wachtlijsten is dat absoluut in het algemeen belang. Om te vermijden dat De Ideale Woning daarom een extra verdieping moet voorzien om hetzelfde programma te realiseren op een beperktere ruimte, gaat lokaal bestuur Mortsel op zoek naar een alternatieve locatie voor de gemeenschapruimte. Door deze functie weg te nemen uit het nieuwbouwproject, krijgt de Ideale Woning voldoende ruimte om de plannen te realiseren én tegemoet te komen aan de wensen van de buurt. Lokaal bestuur Mortsel zal daarom dit voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Advertisements

Het stadsbestuur heeft een aantal alternatieve pistes om de beloofde gemeenschapsruimte in de wijk Mortsel-dorp te garanderen. Na de goedkeuring door de gemeenteraad zal lokaal bestuur Mortsel die pistes verder onderzoeken en concretiseren.

Persbericht: Lokaal bestuur Mortsel