Video:

Video: ©Duurzaamheid UAntwerpen

WILRIJK/ANTWERPEN – Studenten voelen dat duurzaamheid leeft en willen meehelpen aan een duurzamere leefomgeving.

De Studentenraad UAntwerpen maakte daarom in 2021 van duurzaamheid een van haar speerpunten en vormde een standpunt duurzaamheid. Het standpunt brengt actiepunten naar voor die een rechtstreekse impact moeten hebben op studenten en hun leven op de campus.

Het standpunt neemt de duurzaamheid van het onderwijs onder loep. “De universiteit moet studenten de tools in handen geven om duurzame keuzes te maken,” pleit de Studentenraad UAntwerpen. De universiteit moet haar studentenpopulatie informeren rondom duurzame keuzes. Hiervoor moeten zowel de opleidingsonderdelen als de communicatiekanalen van de universiteit ingezet worden.

Advertisements

De studentenvertegenwoordigers zijn ook vragende partij voor meer duurzame keuzemogelijkheden op het vlak van cursusmateriaal, mobiliteit, voeding en studentenleven. Zo bouwen studenten ongewild een hele papierstapel op tijdens hun studentencarrière. Er zijn vaak geen alternatieven beschikbaar en zo worden er onnodige cursussen gedrukt. Er zou een duurzame online omgeving moeten zijn waar een student onbeperkt toegang toe heeft, om zo levenslang hun cursussen te downloaden.

Kantelmoment

“De universiteit moet haar eigen beleid onder de loep durven nemen. Hoe duurzaam is onze universiteit in het brede zin van het woord?” De Studentenraad vraagt een doortastendere duurzaamheidcontrole op de investeringen en beheer van de assets van de Universiteit Antwerpen. Zo wil de Studentenraad een transparante en duurzame beleggingsportefeuille.

“De coronacrisis heeft onze universiteit doortastend veranderd”, legt Marloes Tholhuijsen, voorzitter Studentenraad UAntwerpen, uit. “In no-time werd onze universiteit hertekend. UAntwerpen dacht fundamenteel na over het hoe en het waarom van haar beleidskeuzes. Als Studentenraad zijn we ervan overtuigd dat deze periode een kantelmoment kan zijn. Laten we die opportuniteit aangrijpen om duurzaamheid voorgoed te verankeren.”

Vegetarische catering

De werking van de Studentenraad zal zelf ook duurzamer worden. Alles wat we ondernemen als Studentenraad, moet een interne duurzaamheidstoets doorlopen. Zo zal de catering voor evenementen van de Studentenraad voortaan voornamelijk vegetarisch zijn en met minder verpakkingsmateriaal. Ook wat betreft de verplaatsingen van studentenvertegenwoordigers wordt steeds gekeken naar de meest duurzame mobiliteitsoptie. “Met onze interne duurzaamheidstoets garanderen we de nodige aandacht voor duurzaamheid in onze beleidsvoering”, besluit Jana Scheers, ondervoorzitter Studentenraad UAntwerpen.

Persbericht: Studentenraad UAntwerpen
Filmje Duurzaamheid: ©Studentenraad UAntwerpen
Foto’s: ©Yannick D’haene

(klik op foto’s om te vergroten)