Foto: © Inneke Gebruers

In het project Boerderleren bouwt Streekvereniging Zuidrand samen met de Hooibeekhoeve een educatief aanbod uit voor kinderen uit de 2de graad

van de lagere school (derde en vierde leerjaar). Leerlingen leren zo het landbouwleven in hun eigen streek kennen, terwijl tegelijk hun persoonlijke groei wordt gestimuleerd. Ook voor de landbouwer zelf is een groep kinderen op bezoek krijgen niet altijd vanzelfsprekend. De webinar reeks ‘Boerderleren’ helpt landbouwers op weg.

 

Online vormingsmomenten voor land- en tuinbouwers

Advertisements

Binnen het project ‘Boerderleren’ organiseert Streekvereniging Zuidrand in samenwerking met Hooibeekhoeve vijf online vormingsmomenten, met de focus op landbouweducatie. De vormingsmomenten zijn gratis te volgen en gericht op land- en tuinbouwers uit de Provincie Antwerpen die graag willen starten met of meer willen weten over landbouweducatie.

Tussen 30 mei en 16 juni krijgen de deelnemers vijf thema’s voorgeschoteld die elk een ander aspect belichten. Zo kom je te weten hoe je jouw landbouwbedrijf kan openstellen als jeugdverblijf, welke doe-activiteiten geschikt zijn voor kinderen op jouw bedrijf en hoe je hen geboeid kan rondleiden, maar komt ook de financiële kant van het verhaal aan bod. Eindigen doen we met de voorstelling van de resultaten van het project Boerderleren: de lessenpakketten en het online spel.

De webinar duurt zo’n 45 minuten en gaan door op de middag. De presentaties worden opgenomen zodat je ze ook later, op je eigen tempo, kan (her)bekijken.

 

Praktisch

De webinars vinden plaats op maandag of donderdagmiddag, telkens tussen 12.15 en 13u:

  1. Maandag 30/5 ‘Van lege schuur naar jeugdverblijf’: door Maarten De Koninck (Centrum voor Jeugdtoerisme)

Wat kan ik doen met een leegstaande stal, schuur of loods? Is een bivakhuis of jeugdverblijf voor mij haalbaar? Is financiële ondersteuning mogelijk?

  1. Donderdag 2/6 ‘Al doende leer je!’: door Danie Horrevorst (Plattelandsklassen)

Je kan maar kortstondig geconcentreerd luisteren. Het is geweten: al doende leer je makkelijker. Welke educatieve doe-activiteiten kan je doen op je land- of tuinbouwbedrijf

  1. Donderdag 9/6 ‘Landbouweducatie, iets voor mij?’: door Karlijn Van Duffel (PLK – BB)

Basisuitleg landbouweducatie + hoe rondleiden op een land- of tuinbouwbedrijf?

  1. Maandag 13/6 ‘Landbouweducatie (-recreatie) als verdienmodel’: door Ann Detelder (Steunpunt Korte Keten) en Danie Horrevorst (PLK)

Valt er iets te verdienen aan educatie? Wat voor prijzen kan je vragen aan scholen? Is er financiële ondersteuning?

  1. Donderdag 16/6 ‘Lessenpakketten en online spel ‘Boerderleren’, door Stefanie Verherstraeten (Hooibeekhoeve) en Danie Horrevorst

Kennismaking met materiaal uitgewerkt ikv het project ‘Boerderleren’ door laatstejaars-studenten van de Thomas More – Hogeschool Vorselaar.

 

Info en inschrijven

Inschrijven kan via mail naar danie.horrevorst@plattelandsklassen.be.

Geef de naam van je bedrijf (of je persoonlijke naam) + adres, het aantal inschrijvingen en de vormingen waarvoor je kiest mee.

Meer info: https://www.dezuidrand.be/webinars-boerderleren

Streekvereniging Zuidrand

Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het  snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer en -behoud, toerisme en cultuurbeleving.

Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve is het provinciaal praktijkonderzoekscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het richt zich in de eerste plaats tot melkveehouders door nauw samen te

werken bij het onderzoek naar duurzame en rendabele dier- en milieuvriendelijke oplossingen voor uitdagingen binnen de sector. Hooibeekhoeve slaat een brug tussen het brede publiek en de landbouwsector via boerderijbezoeken en door in te zetten op de professionalisering van landbouweducatie.

Persbericht: De Zuidrand Streekvereniging

Foto: © Inneke Gebruers